Ziemassvētku vilciens LAIMA

Jebkura stenda izstrāde sākas ar skiču stadiju, pēc tam stends tiek izstrādāts detalizēti, veidojot stenda pretskatus, rasējumus. Vajadzības gadījumā tiek veidota arī planogramma un aprēķināta stenda ietilpība. Šajā posmā paralēli ir jādomā par tehnoloģiskajā iespējām, lai ražotājs varētu stendu realizēt maksimāli tuvu tam, kāds tas ir iecerēts dizainā. Vajadzības gadījumā dizaineris ražotājam sniedz rekomendācijas.

Ņemot vērā tehniskās iespējas, gala rezultāts var nedaudz atšķirties no iecerētā, kas ir normāli. Veidojot stendu, ir jāņēm vērā tirdzniecības vietas īpatnības. Piemēram, svarīgi elementi nevar atrasties zemu, jo tos var aizsegt cita prece vai patērētāju intensīva pārvietošanās, līdz ar to arī logo ir jāizvieto labi redzamā vietā. Stendu nav vēlams veidot baltu, sevišķi apakšējo daļu, jo tā var ātri nosmērēties. Apakšējā daļā nav vēlams izvietot elementus, kurus viegli noraut, aizķerot ar iepirkumu ratiņiem. Jādomā par to, kā izcelt savu preci veikalā ar stenda palīdzību, jo veikala vide ir pārsātināta ar krāsām un formām. Stends nav tikai objekts, kur izvietot preci, tā ir komunikācija ar pircēju un uzmanības piesaistīšana. Šobrīd aktuāli un efektīvi uzmanību piesaista  LED izgaismojumi, nestandarta risinājumi un interakcija ar patērētāju.